S1001 - Susie® Prehospital and Nursing Care Simulator

S1001 - Susie® Prehospital and Nursing Care Simulator

Order Number: 4108.S1001

Product is on order, write to us at info@helago-cz.cz or fill in the form.

More than a purchase. You get service and expert advice. Ask which products and combinations are recommended for you.

Seznamte se s novou SUSIE S1001. Inovativní technologie a skvělá hodnota.

SUSIE je realistická a zcela bezdrátová a bez nutnosti externích připojení. Tyto skvělé funkce vám umožňují poskytovat cvičení pro budování kompetencí v laboratoři dovedností a realistické klinické zkušenosti téměř ve všech prostředích, kde probíhá ošetřovatelská péče.

 

Obsahuje 10 interaktivních scénářů s průvodcem

 • Akutní infarkt myokardu
 • Syndrom akutní dechové tísně po autonehodě
 • Astmatický záchvat
 • Zhoršení CHOPN
 • Elektrolytická nerovnováha a nerovnováha tekutin
 • Selhání srdce
 • Hypoglykémie
 • Nově vzniklý diabetes
 • Zápal plic
 • Sepse

Každý SLE scénář obsahuje následující klíčové vlastnosti:

 • Účel SLE scénáře
 • Princip tématu založeného na důkazech
 • Cíle výuky SLE scénáře
 • Probírané kompetence
 • Psychomotorické dovednosti potřebné pro úspěšnou účast
 • Lékařská historie pacienta
 • Doplňky potřebné ke scénáři
 • Příkazy pro poskytovatele péče
 • Předběžná zpráva určená studentům
 • Časový horizont scénáře s úlohami poskytovatele péče
 • Vývojový diagram scénáře

Každý SLE scénář je mapován na výsledky očekávané od absolventů ošetřovatelských programů

 • Dokumentace NCLEX-RN testu
 • Základy BSN
 • QSEN kompetence
 • IPEC základní kompetence

SUSIE můžete snadno a rychle přeměnit na geriatrického pacienta pomocí geriatrické masky, která je dostupná jako volitelné příslušenství

Normální a abnormální zvuky dýchacích cest, srdce, plic a střev

Připojte reálné EKG elektrody a monitorujte rytmy v reálném čase; pořizujte hodnoty, provádějte kardioverzi a kardiostimulaci za použití reálného defibrilátoru a elektrod

Obecné vlastnosti

 • Celotělový simulátor dospělého pacienta
 • Bezdrátový bez potřeby externích připojení; plně responzivní během převozu
 • Realistický pohyb v kloubech
 • Vnitřní akumulátor s výdrží až 4 hodiny
 • Přeměňte SUSIE na geriatrického pacienta pomocí geriatrické masky dostupné jako volitelné příslušenství

Neurologické vlastnosti

 • Předem naprogramované hlasové reakce
 • Bezdrátový přenos hlasu
 • Normální stav zornic, mióza (zúžené zornice) a mydriáza (rozšířené zornice)
 • Nezávislý stav levé a pravé zornice pro simulaci konsenzuální a nekonsenzuální reakce
 • Programovatelná frekvence mrkání jako volitelné příslušenství

Dýchací cesty

 • Orální nebo nazální endotracheální intubace/odsávání
 • Laryngospasmus a otok jazyka
 • Senzory detekují hloubku intubace
 • Péče o tracheostomii
 • Jednostranný zdvih hrudníku při intubaci pravé větve
 • Několik typů zvuků horních cest dýchacích

Dýchání

 • Regulujte frekvenci a hloubku dýchání a pozorujte spontánní dýchání
 • Ventilace jsou měřeny a zaznamenávány do protokolu
 • Zvuky plic na přední straně
 • Možnost asistované ventilace včetně použití resuscitační masky s vakem a mechanické podpory dýchání

Srdce/oběhový systém

 • Normální a abnormální srdeční zvuky, frekvence a intenzity
 • Monitorování EKG za použití reálných zařízení
 • eCPRTM senzory; měření a záznam kompresí hrudníku
 • Monitorujte, zaznamenávejte hodnoty, provádějte kardiostimulaci a kardioverzi pomocí reálného defibrilátoru
 • Místa pro nácvik nitrožilních a intramuskulárních technik na obou předloktích
 • Měřitelný krevní tlak a slyšitelné Korotkoffovy zvuky
 • Detekce umístění senzoru pro měření saturaci kyslíku
 • Karotický, radiální, femorální a nožní puls na obou stranách

Gastrointestinální vlastnosti

 • NG/OG intubace a krmení
 • Zvuky střev
 • Stomie s možností nácviku ošetřování kolostomie a ileostomie
 • Konečník s možností nácviku klystýru
 • Mužská a ženská katetrizace

Vyšetření prsů

 • Podpora nácviku vyšetření prsů

Gynekologické vyšetření

 • Provádějte obouruční vyšetření pánve s vyměnitelnými dělohami
 • Zaveďte lékařské zrcátko a pozorujte vyměnitelné děložní čípky
 • PAP/výplach/sondování
 • Gynekologický balíček obsahuje následující součásti:
  • Děloha s anteverzí
  • Děloha s retroverzí
  • Děloha se zavedeným nitroděložním tělískem
  • Děloha v 6. – 8. týdnu těhotenství
  • Děloha v 10. – 12. týdnu těhotenství
  • Děloha ve 20. týdnu těhotenství
  • Děloha v 6. – 8. týdnu těhotenství s krátkými vazy vaječníku
  • Normální děložní hrdlo (sada 5 kusů, 1 již nainstalovaný)
  • Sada 6 abnormálních děložních hrdel
  • Děložní hrdlo v 6. – 8. týdnu těhotenství (sada 3 kusů)
  • Děložní hrdlo v 10. – 12. týdnu těhotenství (sada 3 kusů)

Volitelné doplňky

Příslušenství pro geriatrický vzhled
3008126(0A/1A/2A)
Přeměňte snadno a rychle obličej a vlasy na geriatrického pacienta pro nácvik dovedností péče o geriatrického pacienta založený na simulaci. Balíček obsahuje odnímatelnou geriatrickou kůži obličeje a odnímatelnou paruku.

Nácviková sada pro palpační vyšetření prsů
S1001.057
Čtyři vyměnitelná levá prsa s benigním tumorem, velkým sarkomem, skirhotickým karcinomem a zapadlou bradavkou. Jedno pravé prso obsahuje nádory o velikostech 8, 10, 16 a 20 mm.

Mužská hrudní kůže s EKG náplastmi
300116 (60B, 61B, 62B)
Přeměňte SUSIE na mužského pacienta. Hrudní kůže podporuje 4svodové monitorování EKG na vodivých náplastech za použití skutečných monitorů srdce a kabelů.

Mužská hrudní kůže s EKG úchytkami
300116 (63B, 64B, 65B)
Přeměňte SUSIE na mužského pacienta. Hrudní kůže podporuje 4svodové monitorování EKG na vodivých úchytkách za použití skutečných monitorů srdce a kabelů.

Balíček vnějších patologií dělohy
S1001.235
Obsahuje několik děloh simulujících zvětšený stav, malou a pokročilou retroverzi, myom, salpingitidu na levé straně, závažnou anteverzi-anteflexi, velkou vaječníkovou cystu, střední vaječníkovou cystu a dvourohou dělohu.

Balíček vnitřních patologií dělohy
S1001.236
Obsahuje různé dělohy simulující normální anteverzi, polypózu, různé polypy, hyperplazii, myom, raný karcinom, pokročilý karcinom, děložní karcinom, subseptum dělohy.

GAUMARD Vitals lůžkový virtuální monitor
S1001.001.R2
GAUMARD Vitals lůžkový virtuální pacientský monitor. Jedna licence GAUMARD Vitals k pacientskému simulátoru.

Programovatelná frekvence mrkání
3012000 (4A, 5A, 6A)
Programovatelná frekvence mrkání

Quantitative unit
ks
Simulátor pro přednemocniční a ošetřovatelskou péči Susie®

S1001 - Susie® Prehospital and Nursing Care Simulator