Fuel Cell Trainer - 50 W Fuel Cell Training System

Fuel Cell Trainer - 50 W Fuel Cell Training System

Order Number: 5502.693
Fuel Cell Trainer - 50 W Fuel Cell Training System More about the product

Product is on order, write to us at info@helago-cz.cz or fill in the form.

More than a purchase. You get service and expert advice. Ask which products and combinations are recommended for you.

Heliocentris Fuel Cell Trainer je ideální pro výuku základních technických principů systémů palivových článků. Komplexní systém pro učitele i studenty.

Rychlé a snadné nastavení
Robustní komponenty
Bezpečný a spolehlivý provoz systému
Zaručené a reprodukovatelné výsledky

50 W PEM palivový článek (vzduchem chlazený, otevřená katoda)
USB interface
Velké displeje pro monitorování parametrů systému
Intuitivní výukový software
Automatický učitelský režim pro okamžité znázornění grafů a základních principů
Manuální studentský režim pro generování dat a empirické analýzy
Komplexní výukový materiál s experimenty


Sestava obsahuje:

H2 Storage Module

 • Kovový hybridní zásobník kanystr s dvojstupňovým regulátorem tlaku zajišťuje bezpečné dodávání vodíku do 50 W palivového článku.

Fuel Cell Module

 • Zahrnuje PEM palivový článek 50 W, regulátor, senzor vodíku průtoku, odvzdušňovací ventil a nastavitelný ventilátor. 5 LED displejů pro sledování teploty, proudu, napětí, H2-flow a přívodu vzduchu.

Electronic Load Module

 • Elektronické zatížení umožňuje uživateli měnit proud a posoudit jeho dopady na systém. Je možné ovládat ručně nebo pomocí softwaru.

LED Traffic Light Module

 • 12 V zátěž se 3 nastaveními.

DC/DC Converter Module

 • Modul převádí výstupní napětí palivového článku pro regulované 12 V, umožňující autonomní napájení zátěže 12 V. LCD displeje pro měření: zatížení, parazitní ztráty a dostupnou energii.

Software

 • Vzdělávací software je pro řízení systému, získávání dat a grafické znázornění získaných údajů.
  • Vizualizace fyzikálního systému, ideální pro prezentace a skupinovou práci na experimentech
  • Monitorování a vyhodnocování systémových parametrů v reálném čase: např. průtok vodíku, teplota palivového článku, napětí a proud
  • Automatický režim pro okamžité grafické znázornění a vyhodnocování
  • Ruční režim pro generování dat a hloubkové analýzy různých ovlivňujících faktorů, jako je teplota nebo dodávky kyslíku


Volitelné příslušenství:

Hydrogen Generator HG30

 • Snadná výroba vysoce čistého vodíku (99,9999% objemových), aby bylo možno znovu naplnit metal hydridové zásobníky

Subject
Fuel cells and "H" technology
Quantitative unit
ks
36318.jpg

Fuel Cell Trainer - 50 W Fuel Cell Training System