CPR Training Simulator

CPR Training Simulator

Order Number: 4119.BTCPTA

Chest compressions, artificial ventilation. Carotid pulse, consciousness and airway check.

More about the product

Product is on order, write to us at info@helago-cz.cz or fill in the form.

More than a purchase. You get service and expert advice. Ask which products and combinations are recommended for you.

Špičková technologie

 • Pružinový systém realisticky simulující žebra.
 

Spojení přes Bluetooth

 • Vyhodnocení je snazší díky bezdrátovému spojení simulátoru a počítače
 • Připojením několika simulátorů k 1 počítači je možné souběžné vyhodnocování
 

Nadměrná hloubka komprese (7 cm)

 • Nadměrnou hloubku komprese lze detekovat změřením 1 cm, který se odchyluje od směrnic AHA
 

Přichycovací adaptéry na AED elektrody

 • Přilepením magnetických adaptérů k elektrodám Vašeho AED trenažéru šetříte životnost elektrod
 

Software optimalizovaný pro směrnice

 • Nastavení KPR směrnic pro vyhodnocení
 • Revize KPR směrnic, nastavení bodů a kontrolního seznamu
 • Po dokončení nácviku mohou být uloženy a vytištěny detaily a údaje o nácviku
 

Notebook (volitelné příslušenství) optimalizovaný pro směrnice a s programem

 • Nastavte směrnice pro vyhodnocení
 • Upravte standardní hodnoty směrnic a nastavte bod pro vyhodnocení a kontrolní seznam
 • Rozdělená obrazovka pro monitorování více simulátorů
 • Všechna data a informace lze kdykoliv uložit a vytisknout
 

Potvrzení správnosti v reálném čase

 • Komprese hrudníku - hloubka komprese, pozice rukou, frekvence, počet a doba nečinnosti se zobrazují v reálném čase
 • Dýchací cesty - je zobrazen sklon hlavy pacienta (hyperextenze)
 • Umělé dýchání - respirační objem, čas, frekvence a počet se zobrazuje v reálném čase
 

Automatický karotický puls

 • Automatický karotický puls lze zapínat a vypínat
 

Napájení

 • Pomocí baterie nebo přes adaptér připojitelný k síti 110 / 220 V (50 / 60 Hz)
 

Specifikace

 • Nacvičujte s tímto KPR simulátorem komprese hrudníku a umělé dýchání
 • Nacvičujte postupy před zahájením KPR, jako kontrola vědomí, kontrola pulzu a otevření dýchacích cest
 • Defibrilátor /AED systém pro vzdělávání
 

Zobrazovaná okna

 • Informace o studentovi: ukládání a tisk informací o studentovi
 • Nastavení nácvikových postupů: nastavení směrnic, scénáře, vyhodnocení, doby nácviku a kontrolního seznamu
 

Okno s údaji o nácviku:

 • Informace o studentovi / doba nácviku / stav figuríny / údaje o kompresi hrudníku a umělém dýchání
 • Kontrola vědomí: Poté, co student zkontroluje pacientovo vědomí, tato aktivita se zobrazí na grafu a v historii
 • Kontrola pulzu: Po provedení kontroly karotického pulzu pacienta se tato aktivita zobrazí na grafu a v historii
 • Komprese hrudníku: v průběhu komprese hrudníku se na grafu a v historii zobrazí hloubka komprese, pozice rukou, frekvence, počet a doba nečinnosti
 • Otevření dýchacích cest: když otevíráte dýchací cesty, tato aktivita se zobrazí na grafu a v historii (hyperextenze)
 • Umělé dýchání: během umělého dýchání se na grafu a v historii zobrazí dechový objem, doba, frekvence a počet
 • Defibrilace: když provádíte defibrilaci, na grafu a v historii se zobrazí doba podání šoku a počet / EKG, pulz, počet dechů za minutu a reakce zornic se zobrazí v aktuálním stavu
 
 • Analýza přesnosti: Komprese hrudníku a umělé dýchání se zobrazí jako tabulka v reálném čase
 • Záznam nácviku: všechny záznamy od začátku až do konce nácviku se zobrazí na grafu a v historii
 • Kontrolní seznam: zobrazí se seznam výsledků
 • Historie: když je aktivován automatický záznam disciplín a kontrolního seznamu, data se zobrazí v záznamu nácviku
 • Metronom: nastavení metronomu (vypnutý 100 bpm, 110 bpm, 120 bpm)
 • Scénář: podle nastavení EKG se v reálném čase zobrazí EKG signál, puls, počet dechů za minutu a reakce zornic
 

Vyhodnocení výsledků:

 • Zobrazení informací o studentovi a výsledků
 • Celkový počet kompresí hrudníku, průměrná hloubka, frekvence, doba nečinnosti, počet normální / nedostatečné / nadměrné hloubky, počet správných pozic rukou při kompresích (příliš vysoko, nízko, vlevo, vpravo) a počet uvolnění stlačení a nedostatečných stlačení
 • Celkový počet ventilací, průměrná frekvence a objem, normální / nedostatečný / nadměrný objem ventilace, počet nafouknutí žaludku, přesná ventilace a přesnost umělého dýchání
 • Zobrazí se celkové skóre a vyhodnocení přesnosti jednotlivých disciplín
 • Zobrazí se doba průběhu disciplíny a celkové skóre
 • Výsledky je možné ukládat a tisknout
 

Výsledky z předchozího nácviku

 • Lze načíst hodnocení z předchozího nácviku studenta
 • Selektivní zobrazení shrnutí výsledků / nácvikového okna / analýzy přesnosti v historii
 • Uživatel může data tisknout a exportovat do Excelu

Pozn.: Ovládací PC nebo tablet nejsou součástí dodávky.
Construction
Adult manikin
Quantitative unit
ks
Nácvikový KPR simulátor

CPR Training Simulator