Nedávno proběhla na VOŠ, SOŠ a SOŠŘaS ve Strakonicích prezentace "virtuálního svářecího simulátoru", kterou vedl náš reprezentant Bc. Jaromír Horský. Simulátor umoňuje studentům vyzkoušet si svařování "nanečisto" pomocí virtuálního sváru. Škola díky tomu ušetří nemalé peníze za materiál, který by jinak musela pro výuku nakoupit. Toto ale není jediná výhoda virtuálního svářecího simulátoru. Bezesporu největší výhodou je možnost virtuální svár následně analyzovat. Učitel má možnost za pomoci výstupních dat snadno poukázat na chyby, kterých se žák v průběhu svařování dopustil. Vše lze samozřejmě ukládat do souboru a zpětně se k tomu vracet. Ve chvíli kdy studenti bez problémů zvládají virtuální svařování a mají již zažité správné techniky mohou bezpečně přistoupit k "ostrému" svařování. 
Virtuální svářecí simulátor
Virtuální svářecí simulátor
Virtuální svářecí simulátor
Virtuální svářecí simulátor