Porodnický simulátor se smíšenou realitou (Mixed Reality System Obstetric MR™)

Budoucnost simulace porodu přichází

Obstetric-MR-landingpage-intro
Společnost Gaumard přichází na trh s novou koncepcí plně automatizovaného porodního simulátoru VICTORIA® S2200. Tento koncept, Obstetric MR™, rozšiřuje původní simulátor o tzv. smíšenou realitu, tedy o řešení, kdy se do reálného vizuálního vjemu promítá holografický obraz, který ukazuje, co se děje v místě, kam student jinak nevidí. Díky této moderní technologii je digitální výukový obsah přenesen do reálné simulace a umožňuje účastníkům propojit znalosti a dovednosti prostřednictvím zcela nového praktického tréninkového zážitku. Studentům tak umožňuje překlenout propast mezi teorií a praxí rychleji než kdy dříve. Budoucnost simulace porodu a porodu je zde.
Victoria Mixed 1

Efektivně od teorie k praxi

Dokonale pochopit mechanismy porodu znamená předcházet kritickým situacím a lépe chránit bezpečí plodu i matky. Díky synchronizaci hologramu a reálného terénu lze nahlížet na matku i plod najednou, sledovat dynamiku porodu a fyziologických změn, které v jednotlivých fázích porodu nastávají. Studenti pak mohou celý proces rychleji a lépe pochopit.
Obstetric-MR-landingpage-dystocia

Bezdrátové připojení brýlí HoloLens 2 podporuje připojení až šesti studentů ke stejné simulaci, přičemž vidění každého z nich odpovídá jejich postavení u simulátoru.

Obstetric-MR-landingpage-uni

Příprava a integrace scénářů

Simulátor umožňuje řešení neočekávaných situací podle integrovaných scénářů, kromě normálního vaginálního porodu např. dystokie ramének, porod koncem pánevním, vakuová či klešťová extrakce atd. Systém však umožňuje také tvorbu vlastních scénářů, nebo lze nastavenou situaci upravovat v průběhu probíhající simulace.

Obstetric-MR-watch-user2

Sledování důsledků intervencí v reálném čase

Koncept Obstetric MR™, monitoruje interní síť senzorů simulátoru VICTORIA® S2200 a obojí spolupracuje s řídícím software UNI®. Výsledkem je vizuální zpětná vazba, díky které mohou studenti sledovat např. interakci pánve a ramének plodu při aplikaci suprapubického tlaku během McRobertsova manévru. Je to zcela nový způsob pozorování a porozumění klinické příčiny a následku prostřednictvím praktického cvičení.

Výkonná učební pomůcka

Victoria Mixed 2

Obstetric MR™ dovoluje i individuální přístup k učení. Pokud student potřebuje detailně prostudovat jednotlivé typy porodů, nemusí nutně stát u velkého simulátoru a blokovat jeho provoz. Vybrané typy porodů jsou zpracovány do holografických ukázek, z nichž každá obsahuje klíčové body pro studium. Tyto hologramy lze prohlížet z libovolné pozice, lze je zobrazit v reálném rozměru, nebo si je např. zmenšit na stůl.

Nástroje pro rozbor situace

Brýle HoloLens 2 jsou vybaveny dvěma HD kamerami, které umožňují pořízení záznamu včetně zvukové stopy, nebo streamování živého přenosu. Záznam je využitelný po provedení simulace, kdy je možné projít celou akci znova a upozornit účastníky na možné chyby, kterých se eventuelně dopustili. Streamování lze použít např. při prezentaci před početným auditoriem.

Obstetric-MR-landingpage-tour

Seznamte se s pacientem

Victoria Mixed 3

Systém Obstetric MR™ umožňuje studentům seznámit se s pacientkou před započetím simulace a odstartováním scénáře. Lze prostudovat fyziologii těla, seznámit se s anatomickými rysy atd.

Victoria Mixed 5 brýle

Jak vylepšit starší model?

Jste-li vlastníky starší verze Victorie, lze jednoduše upgradovat Váš simulátor na model VICTORIA® S2200. Díky brýlím HoloLens 2 bylo možné koncept Obstetric MR™ postavit tak, že spolupracuje se všemi modely Victoria. Není vyžadováno žádné složité nastavení hardwaru. Vlastní instalace a konfigurace jsou jednoduché.

„Vzali jsme technologicky nejpokročilejší a nejrozšířenější porodní simulátor a vytvořili jsme nový, velmi poutavý zážitek, který nám poskytne hlubší učení a porozumění,“ řekl John Eggert, výkonný viceprezident společnosti Gaumard. "Synchronizací hologramů s fyzickým světem umožňuje porodnická MR studentům vidět matku a dítě v široké škále porodních scénářů, s nimiž by se člověk mohl setkat až v klinické praxi. Smíšená realita poskytuje bezkonkurenční zážitek z učení. 

Neváhejte spojit budoucnost s přítomností i Vy.