V areálu SŠEE Sokolnice vyrostla zcela nová budova ve které bylo zbudované ojedinělé špičkové výukové a demonstrační centrum enrgií pro 21. století - ENERGY CENTRUM. 
ENERGY CENTRUM při SŠEE Sokolnice
Velmi nás těší, že za dodavatele výukových sad, modelů, trenažérů a pc aplikací do tohoto ojedinělého špičkového výukového centra v ČR  byla vybrána práve společnost HELAGO-CZ. Náš sortiment jsme již před lety rozšířili o produkty podporující vzdělávání v oblasti obnovitelných zdrojů a alternativních zdrojů energie. Vzhledem k omezeným zásobám fosilních paliv a jejich negativnímu vlivu na životní prostředí, je využíváním obnovitelných zdrojů jistým tématem 21. století. Proto je velmi důležité, aby současní studenti měli dostatečný přístup k informacím v tomto oboru a měli možnost si vše vyzkoušet při praktických cvičeních. 
V archívu České televize můžete shlédnout reportáž z tohoto unikátního výukového centra nazvanou
"Výuka elektrikářů pro 21. století"
Více informací o nabízených produktech najdete na našich stránkách v sekci Technická výuka
ENERGY CENTRUM při SŠEE Sokolnice
ENERGY CENTRUM při SŠEE Sokolnice
ENERGY CENTRUM při SŠEE Sokolnice