Stanovení tvrdosti vody, uhličitanová - uhličitanová

Stanovení tvrdosti vody, uhličitanová - uhličitanová
Division [mg / l]:1 kapka = 1°d
Number of analysis / usability:100 (při průměrné tvrdosti 10°d) / 18 měsíců
Quantitative unit:sada
24,70 Eur
Price without VAT
29,89 Eur
Price with VAT
Order code:
6253.200935016
You will obtain:
4 Points
  • Detailed decription
Tyto kity jsou určeny především pro analytické použití u zkoumání kvality vody (u bazénů, vodního hospodářství). Díky kombinovaným reagencím se měření provádí zpravidla jen s jedním roztokem, což činí práci s kity jednoduchou a bezpečnou. Obsah kitu: zkumavka na vzorky s ryskou 5 ml nebo lahvička s požadovanou reagencií, dávkovací lžička pro sypké reagencie a barevná stupnice.